MEMÒRIA DE CONTINGUT EX-ANTE
MEMÒRIA DE CONTINGUT EX-ANTE
 • La Memòria Tècnica conté la descripció del projecte junt amb el detall dels recursos aplicats que s'arrepleguen en els formularis següents:
Formulari Annex II RD 1432 2003 tipus a y c (xls 251.0 KB)  

Formulari complementari al Annex RD 1432-03 projectes programari (xls 39.0 KB)  
 
Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.1 (doc 89.5 KB)  

Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.2 (doc 175.0 KB)  

Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.3 (doc 61.0 KB)  

Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.4 (doc 45.5 KB)  

Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.5 (doc 43.0 KB)  
 • Aquests formularis són els que requerix el Ministeri per a sol·licitar l'informe Motivat.
 • Han de presentar-se un exemplar de la memòria tècnica signat pel sol·licitant i un exemplar de la mateixa en format electrònic
>> Pàgina Formularis Ministeri
    

    

    

   
10 anys entitat