Serveis per a la Internacionalització. Notal legal
Serveis per a la Internacionalització. Notal legal
i_internacional.pngL'IVACE, a través d'IVACE INTERNACIONAL, s'encarrega de desenvolupar les polítiques de suport a la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana i ofereix a les empreses de la Comunitat serveis personalitzats, assessorament especialitzat, i suport econòmic per a facilitar a les empreses la seua eixida a l'exterior.

Per al desenvolupament de les seues competències, IVACE compta amb una Xarxa de Delegacions en l'exterior situades en aquells mercats considerats prioritaris per a les empreses de la Comunitat Valenciana. Aquesta xarxa s'està reforçant al llarg de l'any 2017. A final d'any IVACE comptarà amb delegacions a Estats Units (Nova York i Miami), Mèxic, Perú, Colòmbia, Brasil, Xile, Regne Unit, França, Alemanya, Polònia, Països Nòrdics, Rússia, Turquia, Xina, Hong Kong, Corea del Sud, Indonèsia, Malàisia, Austràlia, el Marroc, Algèria, Angola, Japó, Índia, Vietnam, Iran, Unió dels Emirats Àrabs, Qatar i Canadá.

La seua comesa és doble: impulsar la internacionalització de les nostres empreses, recolzant-les en els mercats en destinació, i promocionar la Comunitat Valenciana en l'exterior com a destinació d'inversions.

Aquestes accions resulten compatibles amb l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea sobre la base que les mateixes o bé compleixen amb les disposicions del Reglament (UE) nº 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, o bé, consisteixen en activitats no econòmiques el suport públic de les quals no implica la concessió d'una ajuda d'Estat.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar