Les xifres del “capital intangible” en els productes manufacturats
Les xifres del “capital intangible” en els productes manufacturats

IntangiblesUn nou estudi de l'OMPI presenta per primera vegada les xifres relatives al valor de el “capital intangible” en els productes manufacturats. Per primera vegada, les xifres revelen que prop d'un terç del valor dels productes manufacturats venuts a tot el món deriva de el “capital intangible”, per exemple, el desenvolupament de marques, el disseny i la tecnologia, segons es desprèn de l'estudi realitzat per l'OMPI sobre les cadenes globals de valor que les empreses utilitzen per a la seua producció.

 En "l'Informe sobre la propietat intel·lectual en el món 2017: Capital intangible en les cadenes globals de valor” (l'Informe de 2017) s'analitza què porció d'ingrés correspon a treball, capital tangible i capital intangible en la producció mitjançant cadenes globals de valor en tot l'espectre de l'activitat manufacturera, que representa un quart del total del rendiment econòmic mundial, amb estudis de casos centrats en el cafè, els panells solars i els telèfons intel·ligents. Per a presentar aqueixa informació econòmica, s'examinen els comptes a escala nacional i les estadístiques de comerç internacional a tot el món, així com les dades extretes d'empreses.

Algunes de les conclusions de l'Informe de 2017:

- En mitjana, correspon al capital intangible el 30,4% del valor total dels productes manufacturats venuts entre 2000 i 2014.
- La quota del capital intangible va augmentar, passant del 27,8% en 2000 al 31,9% en 2007, però s'ha mantingut estable des de llavors.
- En el seu conjunt, l'ingrés derivat dels actius intangibles va augmentar del 75% entre 2000 i 2014 en termes reals, ascendint a 5,9 bilions de dòlars EUA en 2014.
- Correspon a tres grups de productes –productes alimentaris, vehicles de motor i tèxtils – pràcticament el 50% de l'ingrés total generat pel capital intangible en les cadenes globals de valor del sector manufacturer.