Patents and the Fourth Industrial Revolution
Patents and the Fourth Industrial Revolution

resumenEPOL'EPO ha elaborat un estudi que analitza les tendències d'innovació que assenyalen el començament de la 4ª revolució industrial a partir de l'última informació disponible sobre patents europees.
L'estudi arreplega totes les sol·licituds de patents europees relacionades amb objectes autònoms que s'han identificat fins a 2016 i les agrupa en 3 sectors principals:

- Tecnologies bàsiques (maquinari, programari i connectivitat) que fan possible transformar qualsevol objecte en un dispositiu intel·ligent i dispositiu connectat.
- Tecnologies d'habilitació (anàlisi, seguretat, intel·ligència artificial, determinació de la posició, font d'alimentació, sistemes 3D, Interfícies d'usuari) que s'utilitzen en combinació amb objectes connectats.
- Dominis d'aplicació (Llar, Personal, Empresa, Fabricació, Infraestructura, Vehicles) on el potencial dels objectes connectats poden ser explotats

>> Accés al resum de l'estudi