Bonosocial2023 v

AVÍS: De conformitat amb el que es preveu en l'article segon del Decret llei 11/2023, de 29 de setembre, del Consell, l'IVACE ha comunicat a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) la referència de les persones beneficiàries del Bo Social Tèrmic de l'exercici 2023 a l'efecte de que esta entitat puga aplicar la bonificació en la quota del pagament ajornat del cànon de sanejament prevista en esta disposició.

La comunicació de les dades ve emparada pel DECRET LLEI 13/ 2023, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula la comunicació d'informació a la Generalitat per les empreses comercialitzadores de referència per a la gestió del bo social tèrmic i altres mesures relacionades de caràcter social.

 

L'adreça de correu per a qualsevol consulta o notificació és: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Que és el Bo Social Tèrmic?

El Bo Social Tèrmic és un programa de concessió directa d’ajudes destinades a compensar les despeses ocasionades per l’ús de la calefacció, l’aigua calenta sanitària o cuina, a fi de pal·liar la pobresa energètica dels/de les consumidors/es més vulnerables.

Aquesta ajuda és atorgada amb càrrec al pressupost del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; i és compatible amb la percepció del Bo Social d’Electricitat o altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, de les que pogueren beneficiar-se les persones destinatàries del Bo Social Tèrmic.

Qui són les persones beneficiàries del Bo Social Tèrmic 2023?

Són beneficiaris/es del Bo Social Tèrmic 2023, sense necessitat de realitzar cap tràmit ni sol·licitud, les persones consumidores que eren beneficiaris/es del Bo Social d’Electricitat a 31 de desembre de 2022.

 >> ACÍ pot comprovar si és beneficiari/a del BST 2023

 

En què consisteix l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2023?

L’ajuda per beneficiari/a s’abonarà en un pagament únic anual, en el seu compte bancari corrent, en el qual tinga domiciliada la factura elèctrica; i la seua quantia depén del seu grau de vulnerabilitat i de la zona climàtica on es localitze l’habitatge en el qual es trobe empadronat/da.

L’ajuda corresponent a una persona consumidora vulnerable severa o en risc d’exclusió social és un 60% superior a l’assignada en la seua zona climàtica a una persona consumidora vulnerable.

Com es pot conéixer la zona climàtica en la qual es localitza el seu habitatge habitual?

La zona climàtica a la qual pertany l’habitatge de cada persona beneficiària del Bo Social Tèrmic 2023 és funció de l’altitud sobre el nivell del mar de la localitat en la qual se situe i la seua capital de província, d’acord amb els valors establits en el document bàsic «Estalvi d’Energia» del Codi Tècnic de l’Edificació.

Si ho desitja, pot conéixer la zona climàtica del seu habitatge habitual mitjançant l’enllaç següent:

https://zonasclimaticas.idae.es/zonasclimaticas_list.php?page=list


Com s’informarà a les persones consumidores de que son beneficiaris/es del Bo Social Tèrmic 2023?

Les persones beneficiàries del Bo Social Tèrmic 2023 rebran una carta en el seu domicili en la qual se’ls informarà de l’ajuda que els correspon que, excepte renúncia expressa, serà abonada directament en el compte bancari, on tinguen domiciliada la factura elèctrica.

Com renunciar a l’ajuda del Bo Social Tèrmic 2023?

Les persones beneficiàries disposen fins al 15 de maig de 2024 inclusivament, perquè puguen comunicar el compte bancari.

Podran renunciar mitjançant escrit de renúncia que figura en la part inferior de la carta, dirigit a l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE), Ciutat Administrativa 9 d’Octubre Torre 2, C/ de la Democràcia, 77, 46018 València.

També podran renunciar a la ajuda a través del correu electrònic, al que es pot accedir fent clic ací, indicant el codi de referència que consta en la notificació que hagen rebut, o adjuntant la fotocòpia del DNI.

Com comunicar el compte bancari si no tinc domiciliada la factura elèctrica ?

Si vosté no té domiciliat el pagament de la factura elèctrica, en la notificació que rebrà se li sol·licitarà un compte bancari, per a realitzar l’ingrés de l’ajuda.

I haurà de facilitar el compte bancari aportant un certificat de titularitat del compte bancari del qual siga titular, dirigit a l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE), Ciutat Administrativa 9 d’Octubre Torre 2, C/ de la Democràcia, 77, 46018 València.

També podrà comunicar el compte bancari a través del correu electrònic, al que es pot accedir fent clic ací, aportant un certificat de titularitat del compte bancari de la qual siga titular.

Les persones beneficiàries disposen fins al 15 de maig de 2024 inclusivament, perquè puguen comunicar el compte bancari.


Com modificar el compte bancari que figura en la notificació ?

Si vosté té domiciliat el pagament de la factura elèctrica, però desitja modificar el compte bancari que figura en l’anvers de la notificació, haurà d'aportar un certificat de titularitat del compte bancari del qual siga titular mitjançant escrit, dirigit a l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE), Ciutat Administrativa 9 d’Octubre Torre 2, C/ de la Democràcia, 77, 46018 València.

També podrà comunicar el nou compte bancari a través del correu electrònic, al que es pot accedir fent clic ací, aportant un certificat de titularitat del compte bancari del qual siga titular.

Les persones beneficiàries disposen fins al 15 de maig de 2024 inclusivament, perquè puguen modificar el compte bancari.

¿Què ocorre si ha mort el/la beneficiari/a de l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2023?

Si la persona beneficiària de l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2023 ha mort amb anterioritat al 31 de desembre de 2022 els seus hereus/es no tindran dret al cobrament de l'ajuda.

Si la persona beneficiària de l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2023 ha mort amb posterioritat al 31 de desembre de 2022 els seus hereus/es podran sol·licitar el cobrament d'aquesta ajuda.

Per a això hauran de remetre la següent documentació:

  • Certificat de defunció de la persona beneficiària de l'ajuda, en el qual conste la data de defunció.
  • Declaració responsable emplenada i signada, el model de la qual es pot obtindre i descarregar fent clic ací.
  • Còpia del DNI de la persona representant de la comunitat hereditària.
  • Certificat de titularitat del compte bancari que es comunica, a l'efecte de rebre l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2023.

Aquesta documentació s'haurà d'enviar a l'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE), Ciutat Administrativa 9 d’Octubre Torre 2, C/ de la Democràcia, 77, 46018 València; per algun dels següents mitjans:

  1. Correu ordinari o certificat
  2. Correu electrònic, a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  3. Oficina de Registre Virtual (ORVE)

Quina és la quantia atorgada en les ajudes del Bo Social Tèrmic 2023?

La quantia de l’ajuda a percebre per cada beneficiari/a de la Comunitat Valenciana, en funció de la zona climàtica on residix, i de la seua consideració de vulnerabilitat, és la següent:

 

Quanties atorgades en les ajudes del Bo Social Tèrmic  2023

Zona Climàtica

Beneficiari/a Vulnerable.

Ajuda (€)

Beneficiari/a Vulnerable Sever/a o amb risc d'exclusió social.

Ajuda (€)

B 81,48 130,37
C 135,65 217,04
D 214,57 343,31
E 258,68 413,88

 

Legislació

El Bo Social Tèrmic es va crear en l’Artícle 5 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores (BOE núm. 242, de 06/10/2018), la versió consolidada de la qual, a data 27/10/2021, es pot visualitzar en aquest enllaç.

 

Contacte

Per a realitzar qualsevol consulta sobre el Bo Social Tèrmic 2023, pot enviar un missatge al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

ADVERTIMENT

En cap cas des d'IVACE, durant la gestió per al pagament del Bo Social Tèrmic 2023, se sol·licitarà per telèfon als beneficiaris d'aquest, que aporten dades del compte bancari en la qual vagen a rebre l'ajuda.

Per consegüent, no faciliten telefònicament cap dada sobre el seu compte bancari

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.