csm inno4sports 8959e4c5c2El potencial d'innovació i creixement econòmic que ve mostrant l'esport i el seu entorn, atrau atenció creixent per part de la Unió Europea per implicar a més cooperació per intersecció entre sectors industrials i de serveis, així com lligam amb múltiples entorns socials. No obstant això, especialment a nivell regional, aquest potencial roman insuficientment desenvolupat a causa de la seua infrarepresentació en els programes de desenvolupament regionals i en les estratègies d'especialització intel·ligents d'investigació i innovació.

Inno4Sports estudia les febleses i fortaleses de cinc regions europees de Països Baixos, Hongria, Polònia, Finlàndia i Espanya (C.V.) per a l'elaboració de nous plans d'acció particularitzats per a cadascuna d'elles basats en la col·laboració entre sectors industrials i de serveis.

Es treballa en quatre àmbits: La creació d'oportunitats per a l'accés als mercats, l'exploració de la cooperació intersectorial, el desenvolupament i l'harmonització de processos amb els programes de desenvolupament regionals i la connexió entre necessitats del consumidor i les tendències socials.
 
 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.