csm successroad eb0b3af4e2Les estadístiques revelen que només el 30% de les PIME supera el primer relleu generacional i un escàs 10% el segon.

El projecte Success Road abordarà aquest desafiament ajudant a les empreses manufactureres dels sectors del tèxtil i del calçat a preparar-se i gestionar les seues successions tant en el context familiar com en el de venda o traspàs a tercers.

El projecte obtindrà informació de l'estudi in situ d'empreses i administracions gregues, poloneses, lituanes i espanyoles (Comunitat Valenciana) amb vista a emular bones pràctiques i elaborar plans d'acció per a cada regió participant, que permeten ajustar l'assignació de fons FEDER i altres públics per a la posada en marxa de polítiques de suport a aquest procés de relleu, successió o traspàs.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.