csm coalescce 18a6c92085eu-flagIVACE participa com a soci en el projecte europeu COALESCCE, que el seu objectiu és potenciar els projectes i instal·lacions basats en la comunitat, per a la producció energètica local mitjançant energia renovable, amb la finalitat de reduir les emissions de carboni, augmentar la seguretat energètica i abordar la pobresa energètica mentre s'impulsa el 'Creixement verd'.

 

Què és l'energia comunitària?

 

L'energia comunitària es defineix en aquest projecte com la provisió d'infraestructura energètica, principalment infraestructura de generació d'energia renovable, però també mesures d'eficiència energètica, liderades per grups comunitaris i de propietat total o parcial de les comunitats locals, generalment a través de la participació comunitària, utilitzant cadenes de subministrament locals i brindant oportunitats d'ocupació local, motivat pels objectius de millora ambiental i mantenint el valor de la generació d'energia dins de la població local, en lloc que vaja a les grans corporacions nacionals i multinacionals.

 

Encara que un aspecte clau de l'energia comunitària és la propietat dels projectes per part de la comunitat local, açò no significa que siga fàcil obtenir finançament per a cada etapa de desenvolupament d'un projecte energètic comunitari o que l'Estat no haja de recolzar aquests projectes per mitjans directes o indirectes (subvencions, préstecs o mecanismes de mercat).

 

COALESCCE - Interreg Europe

 

Actualment les intervencions estatals estan esbiaixades cap al suport de grans corporacions que ofereixen poc valor a les comunitats locals, mantenint-ho a nivell corporatiu. El projecte cerca augmentar la inversió en energia de la comunitat local a través del suport dels Fons Estructurals i els programes ETC. Les estratègies regionals integrades de baixa emissió de carboni han de centrar-se més en les inversions energètiques de la comunitat per a aconseguir aquests objectius, però actualment existeix una gran disparitat entre els territoris membres en aquesta àrea política: mentre que en algunes regions no s'ha realitzat cap inversió d'aquest tipus, en les regions on si que s'han realitzat varien substancialment els nivells de les intervencions, així com els agents interessats que es veuen afavorits i, per tant, varien també en els seus resultats, en particular en el percentatge d'infraestructura d'energia renovable propietat de les comunitats i recolzada a través dels programes de fons estructurals pertinents. COALESCCE té com a objectiu abordar aquesta disparitat.

 

>> Información sobre el programa

 

feder2

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.