El servei té subscrit un Conveni de Col·laboració amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), per a la difusió de la Informació Tecnològica continguda en les Bases de dades i Documents de Propietat Industrial, així com per a la col·laboració en la seva activitat administrativa.

Esta reconegut per l'Oficina Europea de Patents (EPO), com Centre de la Xarxa PATLIB que agrupa als Centres Europeus d'Informació de Patents, oferint un conjunt de serveis integrats que en matèria de propietat industrial van des de la informació tecnològica fins a la recepció de sol·licituds.

Es facilita el contacte amb agents i despatxos especialitzats en propietat industrial.

A manera orientativa s'indiquen a continuació algunes de les demandes d'informació ateses per aquest Servei:

  • Localització i anàlisi de tecnologies patentades.
  • Antecedents de signes distintius.
  • Antecedents de Models d'Utilitat i Models/Dibuixos industrials.
  • Adquisició d'impresos i recepció de sol·licituds.
  • Consulta de situació d'expedients.
  • Compra de documentació.

 

SERVICIOS   DESCRIPCIÓN
Informació El IVACE li informa en totes aquelles qüestions que afecten a temes de propietat industrial.
Situació d'expedients A través del IVACE tindrà accés a la consulta dels expedients que s'estan tramitant en la OEPM, podent esbrinar el titular i les seves dades, si està al corrent de pagament de les taxes, etc...
Consulta d'antecedents registrals: signes distintius Podrà obtenir llistats per a saber si una marca, nom comercial ja està registrada, o existeix alguna molt similar que afecti a la protecció d'una nova sol·licitud.
Consulta d'antecedents registrals/estat de la tècnica: patents i models d'utilitat Li facilitarem les invencions registrades, tant a nivell nacional, com internacional, sobre un aspecte de la seva tècnica o de la dels seus competidors.
Compra de documents Tots els documents nacionals i internacionals relatius a qualsevol aspecte de la propietat industrial es poden localitzar i obtenir una còpia per al seu estudi o coneixement. Recordi que el 70% dels avanços tècnics només es difonen en la literatura de patents.
Impresos i recepció de sol·licituds En les nostres oficines pot obtenir qualsevol imprès de propietat industrial de la OEPM , PCT, Patent Europea, Marca internacional que requereixi i així mateix pot lliurar la sol·licitud una vegada emplenada, obtenint data i hora d'entrada per al seu registre, excepte la sol·licitud PCT.
Consulta de documentació Si necessita consultar algun document com BOPI, documents originals, etc., tindrà accés sota certes condicions a la consulta pública al nostre Centre.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.