invencions.jpg

flechitahorizontal.jpgPatent europea

El sistema de patent europea permet obtindre protecció mitjançant una sol·licitud de patent europea directa amb designació en aquells Estats europeus en què es vol obtindre protecció i siguen part del Conveni Europeu de Patents.

epo

La sol·licitud de Patent Europea pot ser presentada davant de l'OEPM però és tramitada per l'Oficina Europea de Patents i la concessió produïx l'efecte d'una patent nacional en cada un dels Estats per als que s'atorga.

  - Sol.licitud electrònica

  - Taxes

   - La patent europea

  - Preguntes freqüentes EPO

 

 
flechitahorizontal.jpg
Sol.licitud internacional PCT
El procediment PCT facilita la tramitació de les sol·licituds per a la protecció de les invencions quan la dita protecció es desitja obtindre en uns quants països, establint un sistema pel qual la presentació d'una sol·licitud única produïx els mateixos efectes que si la dita sol·licitud haguera sigut presentada en cada un dels països que formen part del Tractat PCT (148 a 1 de desembre de 2013).

És important aclarir que no es tracta d'un procediment de concessió de patents, ni substituïx a les concessions nacionals, sinó que és un sistema pel qual s'unifica la tramitació prèvia a la concessió.
 
A més, aquest procediment li permet "comprar temps", ja que pot retardar la seua decisió d'entrar en la fase nacional fins a 30 mesos des de la data de presentació internacional o de prioritat, si és el cas i mantindre en secret el seu invent un mínim de 18 mesos el que pot resultar-li útil per a polsar la seua viabilitat I evitar-li despeses innecessàries.

L'OEPM actua com a oficina receptora de les sol·licituds internacionals PCT els titulars del qual siguen espanyols o amb residència a Espanya.
- Recomanacions abans de presentar una sol.licitud internacional PCT  
- Formularis 
- Taxes 
-  El procés de tramitació
- La protecció internacional de les invencions 
- Preguntes freqüentes OMPI 

flechitahorizontal.jpgLa via nacional

Pot sol·licitar-se el registre d'una patent en les oficines de patents dels països on desitge obtindre protecció, presentant la sol·licitud corresponent en l'idioma que s'exigisca i pagant les taxes estipulades.

Alguns països podran exigir que per a tal fi utilitze els serveis d'un agent local de propietat industrial.
- Oficines nacionals de Propietat Industrial  

 

 

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.