Si vostè desitja formular una queixa, un suggeriment o un agraïment a l'IVACE pot fer-ho per escrit en la nostra seu, o en les oficines i registres als quals es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, havent d'indicar:

                      - Nom i cognoms.
                      - Domicili, a efectes de notificació.
                      - Fets i raons en què es concrete amb claredat la queixa o exposició del suggeriment.
                      - Lloc i data.
                      - Firma.
 
Formes de tramitació:

                      - Queixes

                      - Suggeriments

                      - Agraïments

................................................................................................................................................
 
Normativa:
 
 
 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.